หัวหน้าสูงสุดแห่งปีศาจสุรา http://saralewmark.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=15-03-2013&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=15-03-2013&group=1&gblog=33 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[นานเลยนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=15-03-2013&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=15-03-2013&group=1&gblog=33 Fri, 15 Mar 2013 15:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=16-10-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=16-10-2009&group=1&gblog=32 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=16-10-2009&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=16-10-2009&group=1&gblog=32 Fri, 16 Oct 2009 5:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=23-04-2009&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=23-04-2009&group=1&gblog=31 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่วันนี้ก็วันหนึ่ง ที่ต้องไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=23-04-2009&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=23-04-2009&group=1&gblog=31 Thu, 23 Apr 2009 6:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=17-04-2009&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=17-04-2009&group=1&gblog=30 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[เวียนมาอีก 1 ศก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=17-04-2009&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=17-04-2009&group=1&gblog=30 Fri, 17 Apr 2009 6:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-04-2009&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-04-2009&group=1&gblog=29 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังมีประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-04-2009&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-04-2009&group=1&gblog=29 Sun, 12 Apr 2009 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=31-03-2009&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=31-03-2009&group=1&gblog=28 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=31-03-2009&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=31-03-2009&group=1&gblog=28 Tue, 31 Mar 2009 19:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-03-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-03-2009&group=1&gblog=27 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลข้างเคียงของการตื่นดึกจัดทุกวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-03-2009&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-03-2009&group=1&gblog=27 Tue, 24 Mar 2009 5:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-03-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-03-2009&group=1&gblog=26 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-03-2009&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-03-2009&group=1&gblog=26 Fri, 13 Mar 2009 6:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=28-02-2009&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=28-02-2009&group=1&gblog=25 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่ควรไหล ไม่ไหลไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=28-02-2009&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=28-02-2009&group=1&gblog=25 Sat, 28 Feb 2009 15:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-02-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-02-2009&group=1&gblog=24 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[มามือเปล่า- ก็ไปมือเปล่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-02-2009&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-02-2009&group=1&gblog=24 Thu, 26 Feb 2009 6:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-02-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-02-2009&group=1&gblog=23 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[Love me love man Utd]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-02-2009&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-02-2009&group=1&gblog=23 Thu, 19 Feb 2009 5:03:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-02-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-02-2009&group=1&gblog=22 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีไร ก็แค่รักแมว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-02-2009&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-02-2009&group=1&gblog=22 Fri, 13 Feb 2009 10:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-02-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-02-2009&group=1&gblog=21 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ทัศนะคติด้านคุณค่าของชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-02-2009&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-02-2009&group=1&gblog=21 Thu, 05 Feb 2009 5:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=02-02-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=02-02-2009&group=1&gblog=20 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วย สุข และ ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=02-02-2009&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=02-02-2009&group=1&gblog=20 Mon, 02 Feb 2009 6:29:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-01-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-01-2009&group=1&gblog=19 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[โหด หน้า เหี่ยว (โหดสัสๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-01-2009&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-01-2009&group=1&gblog=19 Mon, 26 Jan 2009 7:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=22-01-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=22-01-2009&group=1&gblog=18 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[fwd mail ในรอบเดือน ฮุฮุ (ว่างๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=22-01-2009&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=22-01-2009&group=1&gblog=18 Thu, 22 Jan 2009 8:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-01-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-01-2009&group=1&gblog=17 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ชักจาเบื่อๆ แล้วนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-01-2009&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=19-01-2009&group=1&gblog=17 Mon, 19 Jan 2009 10:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-01-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-01-2009&group=1&gblog=16 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างวัดภายใน...]]> >>…นี่คือ..เสียงเรียกร้องจาก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-01-2009&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=13-01-2009&group=1&gblog=16 Tue, 13 Jan 2009 8:55:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-01-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-01-2009&group=1&gblog=15 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[มาแร้วจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-01-2009&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=12-01-2009&group=1&gblog=15 Mon, 12 Jan 2009 5:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=06-01-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=06-01-2009&group=1&gblog=13 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวเราะไม่ไหว ยิ้มได้ก็ยังดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=06-01-2009&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=06-01-2009&group=1&gblog=13 Tue, 06 Jan 2009 11:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-01-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-01-2009&group=1&gblog=12 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[มันจะติดป่าวหว่า ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-01-2009&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-01-2009&group=1&gblog=12 Mon, 05 Jan 2009 10:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=04-01-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=04-01-2009&group=1&gblog=11 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[กล้าที่จะก้าว(เถอะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=04-01-2009&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=04-01-2009&group=1&gblog=11 Sun, 04 Jan 2009 14:49:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=30-12-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=30-12-2008&group=1&gblog=10 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[คีปลิ้ง เจ้ากรรม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=30-12-2008&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=30-12-2008&group=1&gblog=10 Tue, 30 Dec 2008 6:37:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-12-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-12-2008&group=1&gblog=9 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[แง่คิดดีๆ จากชายชราผู้จากไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-12-2008&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-12-2008&group=1&gblog=9 Fri, 26 Dec 2008 7:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-12-2008&group=1&gblog=8 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธสุภาษิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-12-2008&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=24-12-2008&group=1&gblog=8 Wed, 24 Dec 2008 5:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=14-12-2008&group=1&gblog=7 Sun, 14 Dec 2008 11:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-11-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-11-2008&group=1&gblog=5 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[7ตุลา ลดธงครึ่งเสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-11-2008&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-11-2008&group=1&gblog=5 Tue, 11 Nov 2008 5:54:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-09-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-09-2008&group=1&gblog=4 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้าไทยรักไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-09-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=11-09-2008&group=1&gblog=4 Thu, 11 Sep 2008 13:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=29-08-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=29-08-2008&group=1&gblog=3 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE {2}]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=29-08-2008&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=29-08-2008&group=1&gblog=3 Fri, 29 Aug 2008 12:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-08-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-08-2008&group=1&gblog=2 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE'S]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-08-2008&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=26-08-2008&group=1&gblog=2 Tue, 26 Aug 2008 12:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-08-2008&group=1&gblog=1 http://saralewmark.bloggang.com/rss <![CDATA[ป๋มหัดทำอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-08-2008&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=saralewmark&month=05-08-2008&group=1&gblog=1 Tue, 05 Aug 2008 6:21:14 +0700